اخبار

بازديد هيات سنجش و نظارت آموزشي

هیات سنجش و نظارت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به طور سرزده از امتحانات و فعاليتهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آران وبیدگل بازدید کردند .

در این دیدار که دکتر لطیفی و مولائي نژاد بازرسان هیات سنجش و نظارت آموزشی حضور داشتند ، آقاي مهندس علي مقصود مدير آموزش و دانشجويي با ارائه توضیحات به سوالات بازرسان پاسخ داند دکتر مصطفی امیدی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي آران و بیدگل با تشکر از حضور این تیم بازرسی و نظارت را لازمه ثبات و پیشرفت هر سیستم دانست و از راهنمایی های انجام شده تشکر کرد