اخبار

به دانشگاه آزاد اسلامی آران وبیدگل خوش آمدید

پذیرش بدون آزمون دانشجو در مهرماه 95

تلفن روابط عمومی 54728430


ادامه ...‏

تفاهم نامه همکاری آموزشی،پژوهشی،صنعتی

در راستای تعامل هر چه بیشتر دانشگاه با نهادها و ادارات و صنایع شهرستان های آران و بیدگل و کاشان با بررسی های انجام شده تفاهم نامه ذیل در حال پیگیری و تنظیم میباشد.


ادامه ...‏

ثبت نام اردوی راهیان نورغرب

پیرو هماهنگی بعمل آمده بین اداره آموزش و دانشجویی دانشگاه و بسیج دانشجویی شهرستان  آران و بیدگل دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام اردوی معنوی راهیان نور غرب به روابط عمومی دانشگاه مراجعه نمایند.


ادامه ...‏