پرتال دانشجویان

راهنمای دانشجویان ورودی جدید

ثبت نام از طریق سایت    http://sanjesh.iau.ac.ir

کارشناسی ناپیوسته مهندسی صنایع نساجی کدرشته 40817 کددانشگاه 116

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوترنرم افزار کدرشته 41013 کددانشگاه 116

کارشناسی ناپیوسته حسابداری کد رشته 21301 کد دانشگاه 116

کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماري

کاردانی پیوسته حسابداری که رشته 21301 کد دانشگاه 669

کاردانی پیوسته معماری 40433 کد دانشگاه 669

کاردانی پیوسته  الکترونیک 40116 کد دانشگاه 669

کاردانی پیوسته  صنایع نساجی 40811 کد دانشگاه 116

کاردانی پیوسته  کامپیوتر نرم افزار کد رشته 41022 کد دانشگاه 116

کاردانی ناپیوسته برق-الکترونیک کد رشته 40113 کد دانشگاه 669

کاردانی ناپیوسته حسابداری  کد رشته 21301 کد دانشگاه 669

کاردانی ناپیوسته معماری کد رشته 60206 کد دانشگاه 669

ارائه پرینت ثبت نام به همراه مدارک ذیل به دانشگاه  آزاد اسلامي آران و بیدگل

1-برای کاردانی اصل مدرک(دیپلم –پیش دانشگاهی و یا گواهی موقت)

 و برای کارشناسی ناپیوسته گواهینامه موقت و یا مدرک کاردانی

2-شش قطعه عکس 4*3

3-تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات

4-تعیین وضعیت نظام وظیفه(پایانخدمت-معافیتمشمول)

5-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

6-تکمیل فرم های ثبت نام

54728650 - 54728430

نشانی: آران و بیدگل - خیابان 22بهمن-    بلوار هفت امامزاده